• Hovedmedlemmer

 • RSS Estate News

 • Frokostmøte: Hvordan kan boligen føre til god byutvikling?

  Publisert: 16. januar 2016

  Frokostmøtet arrangeres tir. 26.1 kl. 07.45 hos Avantor i Nydalen og er i samarbeid med Senter for Eiendomsfag.
  Frokostmøtet er det andre i rekken, og har som hensikt å bidra til kompetanseoverføring mellom OMA-medlemmene i presserende byutviklingsspørsmål. Frokostmøtene er en arena som OMA har skapt for å understøtte OMA´s formål i den nylig vedtatt strategiplanen om å utvikle de ledende arenaene for by- og eiendomsutvikling i Osloregionen.

  Frokostmøte

  Foto: Fra vårt første frokostmøte. Maria L. Rognerud i Oslo S. Utvikling snakker for en en lydhør forsamling på Vulkan

  Hvorfor dette temaet? Oslo vokser rekordraskt, og boligen/nye boliger er kanskje den viktigste og mest omfattende puslespillbiten som må på plass når vi skal få til god byutvikling. Dette er paradoksatt. Hvordan skal privatboligen utformes for å føre til yrende offentlig byliv? Spørsmålene er mange: Hvordan bør miksen av boliger, servering/forlystelse, næring være? Både for mange og for få boliger i et område kan fort bli en hemsko. Bør alle førsteetasjene reserveres til utadrettet virksomhet? Og er det i så tilfelle marked for dette? Krever barnefamilier semiprivatiserte byrom rundt karrebebyggelse som på Grünerløkka og Majorstua? Hvordan skal byrommene utformes slik at vanlige Oslofolk bruker dem?

  Innledere er Øystein Thorup i Avantor, prosjektleder Magnus Rognved i Veidekke (Gartnerløkka, Gartnerkvartalet, Sørengstranda etc.) med en forberedt kommentar av urbanismesjef Alv Skogstad Aamo i DARK Arkitekter. Han deltok i et nylig avsluttet prosjekt i regi av Kommunal – og moderniseringsdepartementet som går på nettopp boligen og byliv.

  Seansen er gratis. Kaffe og blings serveres. Påmelding til erling@fossen.as. Kun for OMA-medlemmer.

  Del sak:
  logo
  logo