• Hovedmedlemmer

 • RSS Estate News

 • Hvorfor OMA

  HVORFOR OMA?

  Oslo Metropolitan Area er en non-profit forening med vel 90 medlemmer – både private og offentlige – innenfor eiendoms- og byutvikling i Osloregionen. OMAs raison d`ètre er å være arenabygger, både regionalt og internasjonalt. Foreløpig har OMA to hovedarenaer: Eiendomsmessen Mipim, Cannes og byutviklingskonferansen Oslo Urban Arena, samt en rekke mindre arenaer.

  OMA arbeider generelt med å byutvikle knutepunktene i hele Osloregionen og profesjonalisere eiendomsbransjen ved å gjøre den mer åpen og innovativ. OMA skal også være det foretrukne kontaktpunkt mellom bransjen og offentlige aktører i Osloregionen.

  Foreningens hovedmål: Osloregionen skal bli den mest attraktive byregionen for etableringer og investeringer.

  Delmål:
  1. Indremedisin: Lage Norges viktigste møteplass for eiendoms- og byutviklere, og skape et godt samarbeidsklima mellom privat og offentlig sektor.
  2. Omdømmebygging: Synliggjøre at eiendomsklyngen bidrar til å nå viktige mål for samfunnsutviklingen.
  3. Profilering: Profilere Osloregionen i utlandet som et framtidslaboratorium.

  Medlemsavgiften har tre nivåer (eks mva.): Medlem: 20 000,- | Medlem+: 35 000,- | XL-medlem: 150 000,-

  Medlemsfordeler:
  Grunnmuren i OMA er arenabygging. OMA skal arrangere minst 8 eventer i året, jevnt fordelt mellom temabaserte tilbud og mer konkret på områdeutvikling. Arrangementene kommer i mange former, det være seg frokostmøter, verksteder, studieturer eller debatter. Medlemmene får sterkt rabatterte priser til Oslo Urban Arena, og profilering på Oslo Metropolitan Areas hjemmeside.

  Medlem+:
  Den eneste forskjellen på Medlem og Medlem+ er deltakelse på MIPIM. Medlem+ får sterkt rabatterte priser ved påmelding til Mipim. (ca. 6000 per påmeldte), samt en eksklusiv middag m/konsert under Mipim i Cannes (3 deltakere fra hvert selskap verdt 2100,- per hode). Medlem+ får også en hovedside i Finansavisens Eiendomsbilag under Mipim for 15000,- (75% rabatt). Det gis også mulighet til å presentere prosjekter og informasjon på standen, samt profilering i Meet the Oslopolitans-katalogen som deles ut på standen.

  XL-medlem:
  XL-medlemmene er å regne som eierne av OMA. De får styreplass der de også får mulighet til å treffe viktige aktører fra det offentlige som innleder på styremøtene. Styremøtene er også rigget slik at medlemmene får mulighet til å drøfte sine egne prosjekter med de andre utviklerne i styret. XL-medlemmene er også med på å bestemme temaene på, og utformingen av våre ulike arrangementer. XL-medlemmene ”eier” også standen vår under MIPIM, og har rett til å eksponere sine prosjekter, enten gjennom vår interaktive modell eller fysiske modeller. De kan få taletid som del av det offisielle standprogrammet på Mipim. De får nI gratis plasser til Oslo Party Dinner. XL-medlemmene blir prioritert i møtet med utenlandske investorer under Oslo Investor Summit. De får også eksklusiv rett til å være hovedutstiller under Oslo Urban Arena med sterkt rabatterte priser.

  Kontakt enten daglig leder Erling Fossen på erling@fossen.as | 907 54 954 eller markedsdirektør Tone-Lise Vilje på tonelisevilje@gmail.com | 479 33 054.