• RSS Estate News

 • Hovedmedlemmer

  AC NOR gruppen ASA
  AC Nor er et privateiet eiendom- og handelselskap som har som hovedområde å kjøpe, utvikle og forvalte næringsbygg.
  Avantor
  Avantor AS er et eier- og utviklingsselskap og har bred erfaring fra kontorbygg, boliger, skoler, handel og service og utvikling av miljøvennlige lavenergibygg.
  DNB Næringseiendom
  DNB Næringseiendom er et datterselskap av DNB Livsforsikring.
  Entra Eiendom
  HAV Eiendom AS har som formål å tilrettelegge for byutvikling i Bjørvika.
  HAV Eiendom AS
  HAV Eiendom AS har som formål å tilrettelegge for byutvikling i Bjørvika.
  OBOS
  OBOS, Oslo Bolig- og Sparelag, er en medlemsorganisasjon med over 300 000 medlemmer.
  Oslo S Utvikling
  OSUs formål er å bygge ut eiendommene som tilhørte NSB Eiendom, nå ROM Eiendom.
  Rom Eiendom AS
  Rom Eiendom AS er en av Norges ledende eiendomsselskap.
  Selvaag Bolig
  Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som er tuftet på Selvaags 60 år lange historie og erfaring.
  Steen & Strøm AS
  Steen & Strøms visjon er å berike moderne shopping.
  Sweco
  Sammen med våre kunder planlegger og prosjekterer vi fremtidens byer og samfunn
  Veidekke
  Veidekke er en av Skandinavias største og mest solide entreprenører og eiendomsutviklere.